דף בית-3

slide1
slide2
slide3
slide5
slide4
slide6
slide7
slide8

אודות העמותה

"סולם יעקב" הינו פרויקט של עמותת "קרן סוללת דרך" שהינה עמותה ללא מטרות רווח.
מטרת הפרויקט הינה סיוע ליזמים חדשים להקמת עסק עצמאי, שאין ביכולתם לגייס את מלוא הכסף למטרה זו. ההלוואה ניתנת רק לאזרחי ותושבי ישראל.

העמותה מסייעת להגשמת החלום בשני מישורים:

1. מתן הלוואה של עד 100,000 ש"ח, עפ"י צרכי הקמת העסק, ללא ריבית.
2. ליווי אישי ע"י מנטור בעל ניסיון .

openpic

פעילות העמותה ותרומות

פעילות העמותה

"קרן סוללת דרך" מסייעת במתן הלוואה של עד 100,000 ש"ח ליזמים המעוניינים להקים עסק עצמאי חדש.

ההלוואה ניתנת ללא ריבית וההחזר הינו החזר חודשי קבוע בהמחאות דחויות (הניתנות מראש) למשך של עד 36 חודשים.

ייעוץ עיסקי

כל היזמים אשר מקבלים הלוואה מ"קרן סוללת דרך" מקבלים גם, ללא עלות, ייעוץ עיסקי וליווי אישי צמוד ע"י מנטור מטעם העמותה.

המנטור יסייע להם בייעוץ להקמת העסק ובכל הנדרש לתפעולו השוטף.

תרומות

אנשים המעוניינים להצטרף כחברים לעמותה ומוכנים לתרום מכספם ו/או מזמנם לטובת היזמים החדשים, מתבקשים להתקשר טלפונית או להשאיר פרטיהם המלאים בדף "צור קשר" ואנחנו נתקשר איתם.

slide6

הליך קבלת ההלוואה קצר ומהיר והינו כדלקמן:

על היזם למלא טופס בקשת הלוואה ולהעבירו למשרדי הקרן. אם ימצא מתאים, יתבקש להכין תכנית עסקית קצרה ותזרים מזומנים לעסק. נציגי הקרן יבחנו את התכנית העסקית, ואם תמצא מעשית, יוזמן היזם לראיון ראשון. בראיון תיבדק יחד איתו התכנית העסקית שהכין. תשובת הוועדה תינתן ליזם תוך 14 יום. לאחר מכן, יוזמן לפגישה עם המנטור שלו ובמעמד פגישה זו יחתם הסכם ההלוואה.

על היזם למלא טופס בקשת הלוואה ולהעבירו למשרדי הקרן. אם ימצא מתאים, יתבקש להכין תכנית עסקית קצרה ותזרים מזומנים לעסק. נציגי הקרן יבחנו את התכנית העסקית, ואם תמצא מעשית, יוזמן היזם לראיון ראשון. בראיון תיבדק יחד איתו התכנית העסקית שהכין. תשובת הוועדה תינתן ליזם תוך 14 יום. לאחר מכן, יוזמן לפגישה עם המנטור שלו ובמעמד פגישה זו יחתם הסכם ההלוואה.

slide3

צור קשר

slide5